Velkommen til
DALSEIDE & FLØYSAND

Vi er en etablert aktør i Bergensregionen innenfor bransjer som eiendomsutvikling, tjenester til olje og gass industrien, entrepenørvirksomhet og personellutleie. Totalt sysselsetter en over 800 personer fordelt på flere titalls selskaper.  Bedriften er i vekst, og er en aktiv investor hvor en både yter såkornkapital til ulike gründerbedrifter, samtidig som en aktivt søker å styrke gruppens samlede tjenester gjennom strategiske oppkjøp.
  • Prosjektering og bygging

  • Salg av privatbolig

  • Salg og utleie av næringseiendom

  • Utleie av utstyr

  • Boreteknologi

  • Bemanningstjenester

  • Entrepenørarbeid

  • Vann og avløp

  • Asfalt

  • Dykketjenester

Dalseide & Fløysand Eiendom AS

 
Dalseide & Fløysand Eiendom AS er morselskapet i gruppen, og driver primært med utvikling av næringsbygg og privatboliger. Selskapet har en betydelig utleie mot bedriftsmarkedet, og har totalt over 50 000 kvadratmeter med utleid næringsareal. I tillegg utvikler selskapet flere store boligprosjekter mot privatmarkedet, både i egen regi, og via datterselskaper i gruppen.
 

Her er noen av våre eiendomsprosjekter:

Et av våre utleiebygg