Velkommen til
DALSEIDE & FLØYSAND

Vi er en etablert aktør i Bergensregionen innenfor ulike bransjer som eiendomsutvikling, eiendomsforvaltning, tjenester til olje og gassindustrien, entreprenørvirksomhet og personellutleie. Totalt sysselsetter konsernet mer enn 800 personer fordelt på en rekke ulike selskapet.  Bedriften er i vekst, og er en aktiv investor hvor en både yter såkornkapital til ulike gründerbedrifter, samtidig som en aktivt søker å styrke gruppens samlede tjenester gjennom strategiske oppkjøp.
 • Prosjektering og bygging

 • Salg av privatbolig

 • Forvaltning av Næringseiendom

 • Utleie av utstyr

 • Boreteknologi

 • Bemanningstjenester

 • Entreprenørarbeid

 • Vann og avløp

 • Aktiv eier og investor

 • Dykkertjenester

 • Drift av Næringseiendom


DALSEIDE & FLØYSAND EIENDOM AS

 
Dalseide & Fløysand Eiendom AS er morselskapet i konsernet, og selskapet driver primært med Næringseiendom og Boligutvikling. Selskapet forvalter ca 200.000 kvm næringslokaler i regionen.
I tillegg utvikler selskapet flere større boligprosjekter i regionen.
 

Her er noen av våre eiendomsprosjekter:

BeernBerg-ny

Kokstaddalen 33