Virksomhetsområder

 
Dalseide og Fløysand er en aktiv eier og investor i flere titalls selskaper på Vestlandet innen næringer som olje og gass, eiendomsutvikling, entrepenørvirksomhet og personellutleie. Totalt sysselsetter en mer enn 800 personer fordelt på de ulike bedriftene.
 

DF Rental AS

Utleie av EX-sikkert utstyr til offshore og onshore prosjekter

DF Rental leier ut EX-sikkert utstyr etter de strengeste ATEX-sertifiseringene innen kategoriene UHT vannjetting, kompressorer, mobil belysning, varmevifter og koblingskap .

Gå til DF Rental sin webside her

DF Forvaltning AS

Drift og utleie av næringseiendom

DF Forvaltning AS forvalter en stor portefølje med næringeiendom hvor vi står ansvarlige for driften og leier ut fleksible og moderne næringslokaler.


DF Konseptbygg AS

Utvikling og salg av boliger

DF Konseptbygg driver med utvikling og salg av boliger, med fokus på trivelige bomiljø og effektiv beliggenhet. Selskapet har til enhvert tid en større portefølje med boliger til salgs.

Gå til DF Konseptbygg sin webside her

FM Gruppen AS

Entrepenørgruppe med et bredt spekter av tjenester innen bygg og anlegg

FM Gruppen inneholder anerkjente bedrifter innen grunnarbeid, vann og avløp, graving og transport,
sprenging og vei, sammen med VA-teknikk og dykkertjenester.

Gå til FM Gruppen sin webside her

Bergen Personal AS

Utleie av personell til prosjekter og bedrifter

Bergen Personal driver med formidling og utleie av faglært arbeidskraft for private og offentlige kunder. Nøkkelpersonell i selskapet har mer enn 25 års erfaring fra bemanningsbransjen.

Gå til Bergen Personal sin webside her