DALSEIDE & FLØYSAND

Vi skaper arbeidsplasser på Vestlandet gjennom investeringer i bedrifter innen eiendomsutvikling, bygg og anlegg og oljerelatert industri.
Arne Dalseide og Svein Fløysand har drevet virksomhet sammen siden de startet med overflatebehandling i 1977. Etter 2006 har eierne etablert aktivitet i Bergens-regionen innenfor mange bransjer. Bl.a. oljerelatert virksomhet, entreprenørvirksomhet, utvikling av bolig- og næringseiendommer og personellutleie. Samlet sysselsetter man ca. 800 personer. En del midler er også investert som såkornkapital bl.a. innenfor olje- og oppdrettsvirksomhet. Dalseide & Fløysand AS med underliggende selskaper er i dag i vekst.